FAEX s.r.o. - chemické čištenie a odstraňovanie vodných usadenín

FAEX s.r.o. - chemické čištenie a odstraňovanie vodných usadenín


Vítame Vás na stránkach firmy FAEX s.r.o.

 

Základné činnosti firmy:

1. Chemické čistenie a odstraňovanie vodných usadenín z technologických sústav.

Vodný kameň odstraňujeme z kúrení, bojlerov, kalandr, cievok indukčných pecí, chladičov, ohrievačov, výmenníkov, chladiacích mikroveží, kotlov, chladičov oleja, vstrekolisy, rozvodov vody, vyvíjačov pary ...

Chladi ol

      

Trúbkový chladič oleja
pred chemickým
čistením

                                          Chladi ol 1   

Trúbkový chladič oleja
po chemickom
čistení

2. Výroba zariadení pre dezinfekciu vody, vzduchu, povrchov a iných médií ultrafialovým žiarením (UV žiarenie).

Túto metódu je možné aplikovať všade tam, kde sú zvýšené nároky na bakteriálnu čistotu daného média bez použitia chemikálií a bezo zmeny vlastností tohto média. UV žiarenie spoľahlivo likviduje všetky baktérie, vírusy, plesne, kvasinky a ich spóry.

                                                                                            P40901991       

                                                                                                 Zariadenie na dezinfekciu vody UV žiarením

História firmy

Znalosti a skúsenosti v odbore získavali naši pracovníci už pred rokom 1989. V roku 1990 založili firmu, ktorá by sa venovala problematike - chemické čistenie vodných usadenín. Tento program se tak stal nosným programom firmy a získal firme povesť kvalitného a dôveryhodného partnera s pôsobnosťou po celej Českej a Slovenskej republike.


Koncom roku 1993 a predovšetkým začiatkom roku 1994 bol vo firme vyvinutý vlastný systém pre dezinfekciu vody, vzduchu a povrchov pomocou UV žiarenia. Táto metóda si rýchlo získala obľubu predevšetkým medzi potravinárskymi a chemicko-technologickými firmami pre svoju účinnosť a priaznivú cenu (oproti zahraničným výrobcom) a stala sa vhodným doplnkom hlavného nosného programu. V súčasnej dobe je v prevádzke niekoľko desiatok týchto zariadení u nás i v zahraničí bez jedinej reklamácie.


V priebehu roku 1997 a 2004 došlo k úpravám vlastníckych vzťahov v spoločnosti a ku zmenám sídla na súčasnú adresu.


Chemické čištenie vykurovacích, chladiacich a technologických sústav. Najčastejšie využitie je pri ohrievaní alebo chladení, kedy se na teplozmenných plochách usadzujú minerály obsiahnuté vo vode a vytváraju na stenách pevnú usadeninu-inkrust. S vyššie uvedeným programom má firma dlhoročné skúsenosti a jej kvality dokladá pravidelná a dlhodobá spolupráca s poperednými českými firmami z rôznych oborov (potravinárstva, chémie, zdravotníctva, strojárstva atď.)