Chemické čistenie vodného kameňa

Naša spoločnosť prevádza chemické čištenie všetkých zariadení v ktorých sa vodný kameň usádza. 

Pevné usadeniny v rozvodoch teplej úžitkovej vody, chladiacích a vykurovacích systémoch spôsobujú okrem možnej poruchovosti zariadení a veľkej energetickej straty a pri súčasných cenách energií i veľkej straty finančnej. Pritom ceny za chemické vyčistenie daného zariadenia nedosiahnu ani 20% nákladov na generálnu opravu pri zaistení 100% funkčnosti systému a takáto investícia má veľmi rýchlu návratnosť. Najčastejšie využitie je preto pri ohrievaní či už teplej úžitkovej vody alebo vody pre ústredné vykurovanie, prípadne technologickej teplej vody. Vo všetkých týchto prípadoch sa na teplozmenných plochách usadzujú minerály, obsiahnuté vo vstupnej vode a vytváraju na stenách kotlov, bojlerov, protiprúdových či doskových ohrievačov, vyvíjačov pary a na stenách trubiek, ktorými teplá voda preteká, pevnú usadeninu - inkrust. Táto usadenina môže nadobudnúť takých rozmerov, že pôsobí ako izolant a prenos tepla je natoľko zťažený, že môže dôjsť k poruchám zariadenia, v krajnom prípade k prepáleniu stien kotla alebo potrubia.


Toto je tiež možné uviesť i v opačnom režime - chladení. Chladiace mikroveže alebo čpavkové či iné kondenzátory môžu mať nánosom inkrustu natoľko znížený chladiaci výkon, že buď sa nedosiahne potrebnej teploty, alebo kompresory musia pracovať na plný výkon, čo má za následok jednak podstatne vyššiu spotrebu elektrickej energie, jednak preťaženie kompresorov a tým ich väčšiu poruchovosť a opotrebovanie.


Firmy, ktoré pochopili nutnost starostlivosti o tieto systémy a pravidelne preventívne nechajú inkrust zo systému odstrániť, predĺžia životnosť a funkčnosť týchto drahých zariadení.


Na záver zoznam zariadení, u ktorých sa objavuje požiadavka na čistenie najčastejšie:

 •  chemické čistenie kotlov
 • chemické čistenie vyvíjačov pary
 • chemické čistenie bojlerov
 • chemické čistenie doskových výmenníkov
 • chemické čistenie protiprúdových ohrievačov
 • chemické čistenie rozvodov teplej úžitkovej vody
 • chemické čistenie rozvodov ústredného kúrenia (vrátane krittalu)
 • chemické čistenie chladiacích mikroveží
 • chemické čistenie sprchových chladičov
 • chemické čistenie čpavkových (a iných) kondenzátorov
 • chemické čistenie chladenia hláv kompresorov
 • chemické čistenie myčiek fliaš
 • chemické čistenie valcov kalandrov
 • chemické čistenie cievok indukčných pecí
 • chemické čistenie chladenie rôznych technologických zariadení vo všetkých odvetviach priemyslu


Tento zoznam nie je samozrejme kompletný, možnosti využitia sú stále širšie. V nejasných prípadoch je najvhodnejšie obrátiť sa priamo na našu firmu, kde Vám radi poskytneme potrebné informácie.